Elastoplastic solution for a deep-buried tunnel considering swelling stress and dilatancy

Chen, You-Liang (Corresponding author); Liu, Geng-yun; Azzam, Rafig; Wu, Dong-peng

Wuhan : Zhongguo Kexueyuan Wuhan Yantu Lixue Yanjiusuo (2020)
Journal Article

In: Yantu-lixue
Volume: 41
Issue: 8
Page(s)/Article-Nr.: 2525-2535

Identifier